1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

           NAPRAWY POWYPADKOWE TOYOTA ZDUŃSKA WOLA 


W naszym salonie świadczącym szereg usług serwisowych, zajmujemy się również całościową likwidacją szkód komunikacyjnych oraz drobnymi naprawami blacharsko-lakierniczymi aut wszystkich marek.Co oznacza w praktyce współpraca z nami?

 naprawy aut wszystkich marek

mobilność na cały okres naprawy – pojazdy zastępcze do dyspozycji naszych Klientów

 profesjonalni doradcy – kompleksowa pomoc i wsparcie przy likwidacji szkód
Szkoda komunikacyjna

                                                                                                                                                                                                                                                    
Co robić w przypadku uszkodzenia pojazdu? Oto kilka pomocnych wskazówek:                                                                                                                      

Szkoda zaistniała z własnej winy?

1. Skontaktować się z naszym Serwisem.
2. Umówić się z rzeczoznawcą na oględziny pojazdu.
3. Poinformować ubezpieczyciela w przeciągu trzech dni


Szkoda zaistniała z winy osób trzecich?

1. Powiadomić policję, a w przypadku braku takiej możliwości, koniecznie spisać ze sprawcą oświadczenie zawierające:

  • szczegółowe dane właścicieli pojazdów uczestniczących w zdarzeniu
  • szczegółowe dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w zdarzeniu
  • szczegółowe dane świadków powstałej szkody
  • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (marka, model, nr rejestracyjny, barwa)
  • dane z polisy OC sprawcy zdarzenia (nr polisy, na kogo wystawiona, przez jaki zakład ubezpieczeń wystawiona, okres ważności)
  • szczegółowy opis okoliczności powstania szkody i miejsca zdarzenia (ze szkicem sytuacyjnym)
  • jednoznaczne określenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody,
  • szczegółowy opis zaistniałych uszkodzeń pojazdów (lub rzeczy) wszystkich uczestników zdarzenia

2. Skontaktować się z naszym Serwisem

Pytania, wątpliwości? KONTAKT 

                                                                                                                                                                 
                                                                                 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!