1. Kontakt

TOYOTA CENTRAL EUROPE – POLSKA

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz kontaktowy

Zadzwoń
801 20 20 20

lub

+48 22 544 11 66

(dla Klientów dzwoniących z zagranicy)

Obecnie Toyota w Polsce jest reprezentowana przez firmy:

Toyota Central Europe Sp. z o.o.
- oficjalny dystrybutor samochodów i części zamiennych,
Toyota Motor Manufacturing Poland - producent napędów konwencjonalnych i hybrydowych,
Toyota Bank Polska - dostawca usług finansowych,
Toyota Leasing Polska - dostawca usług leasingowych,
Toyota Insurance Management SE Oddział w Polsce - dostawca usług ubezpieczeniowych,  
Toyota Motor Europe NV/ SA Centrum usług wspólnych - dostawca usług finansowo-księgowych.


Toyota Central Europe Sp. z o.o
 

ul. Konstruktorska 5
02-673 Warszawa
tel.: +48224490500
faks: +48224490505
formularz kontaktowy: www.toyota.pl/kontakt/formularz-kontaktowy

Toyota Motor Manufacturing Poland

ul. Uczniowska 26
58-306 Wałbrzych
tel.: +48748888000
faks: +48748888001
www: www.toyotapl.com (Opens in new window)
sprawy dotyczące procesu rekrutacji: rekrutacja@toyotapl.com
 

Toyota Motor Manufacturing Poland oddział w Łęgu

ul. Japońska 6, Łęg
55-220 Jelcz-Laskowice
tel.: +48713020000
faks: +480713020001
www: www.toyotapl.com (Opens in new window)
e-mail: rekrutacja@toyotapl.com

Toyota Bank Polska S.A.
 

ul. Postępu 18 b 
Budynek Myhive Mokotów Three, III piętro
02-676 Warszawa
tel.: +48224885550
faks: +48224885500
(Opens in new window)www.toyotabank.pl (Opens in new window)
(Opens in new window)
e-mail: kontakt@toyotabank.pl


Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18 b
Budynek Myhive Mokotów Three, III piętro
02-676 Warszawa
tel.: +48224885550
faks: +48224885500
www.toyotabank.pl (Opens in new window)
e-mail: tlp@toyota-fs.com


Toyota Insurance Management SE Oddział w Polsce

ul. Postępu 18 b
Budynek Myhive Mokotów Three, III piętro
02-676 Warszawa

 

Toyota Motor Europe NV/ SA

Pl. Konstytucji 3 Maja 3
50-048 Wrocław, Polska
Sprawy dotyczące procesu rekrutacji w Toyota Motor Europe NV/SA: joinus@toyota-europe.com

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Toyota Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025715, NIP 5210123177, REGON 006741016, zwana dalej „TCE”.
2. Celem przetwarzania Państwa danych jest obsługa Państwa zgłoszeń i zapytań w Biurze Obsługi Klienta. Dane przetwarzane są wyłącznie, gdy posiadamy ważną podstawę prawną – w zależności od charakteru konkretnego zapytania Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
    * Uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzielaniu odpowiedzi na Państwa zgłoszenia, zapytania lub skargi, badania satysfakcji klientów i kontroli jakości obsługi klientów, a także ochrony przed możliwymi roszczeniami;
    * Konieczności podjęcia na Państwa żądanie czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. gdy kontaktują się Państwo w celu sprawdzenia stanu złożonego zamówienia lub wykonania postanowień umowy gwarancyjnej;
    * Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. w przypadku gdy kontakt dotyczy zapytania o ofertę sprzedażową i wiąże się z przekazaniem informacji handlowych;
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące na nasze zlecenie usługi obsługi zgłoszeń, a także podwykonawcy zapewniający obsługę umów (w tym wybrany przez Państwa dealer). W stosownych przypadkach w zależności od treści zapytania na wniosek klienta odbiorcami mogą być także: Toyota Motor Europe NV/SA (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa belgijskiego, z siedzibą przy Avenue du Bourget 60, 1140 Bruksela, Belgia, zarejestrowana w Crossroads Bank of Enterprises pod numerem 0441.571.714), firmy leasingowe oraz banki (gdy dotyczy ich dane zgłoszenie).
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres procedowania przedstawionego zgłoszenia, zapytania lub skargi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż 3 lata) lub w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
5. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przy czym takie cofnięcie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Państwa dane podlegają profilowaniu bez automatycznego podejmowania decyzji (w oparciu o historię zakupową klienta), w celu udoskonalenia naszych usług oraz usprawnienia komunikacji, a także zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.
8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług oferowanych w ramach Biura Obsługi Klienta (zakres danych może się różnić w zależności od okoliczności danego zgłoszenia czy zapytania).
9. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych, w tym przysługujących Państwu praw, mogą Państwo przesłać na adres: Toyota Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa lub poprzez formularz kontaktowy.